Heidisqlprinter

HeidiSql is een portable database manager, het laat je op een makkelijke wijze mysql databanken beheren via een windows interface.

HeidiSql is een gratis programma voor het beheren van de populaire MySQL-databases. In tegenstelling tot web gebaseerde oplossingen als bijvoorbeeld phpMyAdmin werkt dit programma zelfstandig, zonder de noodzaak van een browser.
Alle gebruikelijke beheertaken voer je direct uit, zoals het uitvoeren van queries, het importeren en exporteren van data, en het synchroniseren van tabellen tussen verschillende databases.

Belangrijke kenmerken
* Genereert nette SQL-exports
* Synchronisatie tussen twee databanken
* Beheer user-privileges
* Import text-files
* Export table-data als CSV, HTML, XML and SQL
* Tabellen bekijken en aanpassen via een grid
* Creeer en wijzig tabellen, views, stored routines en triggers
* Bulk edit tables (move to db, change engine, collation etc.)
* Batch-insert, ascii or binary bestanden invoeren
* Queries met customizable syntax-highlighting en code-completion
* Monitor and kill client-processes
* Connect servers via de commandolijn
* Specifieke tekst zoeken in alle tabellen van alle databaken

Reacties bij Heidisql

Jaaaaa! Jij mag als eerste een reactie schrijven.

Er is momenteel een overdaad aan spam. Totdat dit is opgelost is reageren niet mogelijk.