icon ip2c

Ip2c is een klein programma waarmee je controleert welk land bij een ip adres hoort.

terug naar de info

 screenshot
Onderzochte domeinen kun je als csv opslaan.
 screenshot
De output van de verkregen ip informatie.