Overzicht portable domein software

ip2c

Ip2c is een klein programma waarmee je controleert welk land bij een ip adres hoort.